Termíny

-

-

-

Více... »

HledatHarmonogram ubytování pro akademický rok 2017-2018

I. Student v Jindřichově Hradci a žadatel nastupující do prvního semestru v Jindřichově Hradci

 

Student Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (FM) podává Žádost od 1. 5. 2017 do 12. 7. 2017 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2017/2018. Žádost je možné podat i po 12. 7. 2017, ale pro tyto osoby již neplatí možnost výběru pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Od žadatelů o ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci se nepožaduje úhrada rezervační ani ubytovací kauce.

Přihlášení do ISKAMu je možné pouze pomocí svého uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS). Postup podávání žádostí je zveřejněn v Manuálu.

 • Student, který má zájem o stejný pokoj jako v akademickém roce 2016/2017, musí na tomto pokoji bydlet v celém období od 1. 5. do 30. 6. 2017 a žádost o ubytování musí podat nejpozději do 30. 6. 2017. Pokoj se automaticky zobrazí při podání žádosti. V případě, že o stejný pokoj žadatel zájem nemá, má možnost jej zrušit.
 • Na stejný pokoj jako v akademickém roce 2016/2017 nevzniká žadateli žádný nárok, avšak kancelář Centrálního ubytování se bude snažit jeho požadavku vyhovět.
 • Studentům je přiděleno ubytování dle data a času podání žádosti (přednost budou mít ti studenti, kteří si dříve podali žádost a studenti 1. ročníku). Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel.
 • Výběr pokoje studentem proběhne v termínu stanoveném v Termináři a je umožněn pouze studentům, kteří podali Žádost do 12. 7. 2017 včetně. Z provozních důvodů může SUZ změnit rezervaci vybraného pokoje.
 • Případné písemné přílohy k Žádosti (např. Lékařskou zprávu) je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování nebo kanceláře vedoucí koleje nejpozději do 10. 7. 2017 včetně.
 • Informace o tom, zda student bude ubytován na koleji (Žádost bude předběžně uspokojená) budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v sekci Žádosti o ubytování (pořadníky) do 25. 7. 2017.
 • V případě překážek z provozních důvodů, kdy nebude možné požadovaný pokoj žadateli přidělit, bude tato záležitost řešena kanceláří Centrálního ubytování, která nabídne jiné odpovídající ubytovací místo.
 • Informace o přiděleném konkrétním bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/, v sekci Rezervace nejpozději do 26. 8. 2017.

 

Zájemci o párové ubytování On a Ona:

 • Oba partneři musí být studenti VŠE.
 • Podávají žádost od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017 včetně prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2017/2018.
 • Zároveň se žádostí, nejpozději do 30. 6. 2017 včetně, pošle každý z partnerů zprávu na adresu ubytovani@vse.cz. V ní uvede jméno, příjmení a IDIS spolubydlící/ho. IDIS je identifikační číslo, které naleznete v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS).

Zájemcům o párové ubytování není umožněn výběr konkrétního pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

 


II. Podávání žádostí o ubytování na Švecově koleji během akademického roku 2017/2018

 

Ubytování je možné žádat po dobu celého akademického roku 2017/2018 prostřednictvím https://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2017/2018.

Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu. Na studijní výsledky a dojezdovou vzdálenost se nebere zřetel. Ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.