Termíny

-

-

-

Více... »

HledatNakládání s odpady

Běžný komunální odpad i vytříděný odpad si prosím průběžně vynášejte sami! Do běžného komunálního odpadu nepatří ty odpady, které lze vytřídit a recyklovat.

Ve dvoře za kolejí jsou jak černé kontejnery na smíšený odpad, tak i kontejnery na odpad tříděný:

  • Plasty
  • Papír
  • Sklo
  • Nápojové kartony

Jak správně třídit se můžete dočíst např. na jaktridit.cz.