Termíny

-

-

-

Více... »

HledatPodávání žádostí o ubytování na koleji v akademickém roce 2016-2017

2.5.2016 17.7.2016

Student Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (FM) podává Žádost od 2. 5. 2016 do 17.7. 2016 včetně prostřednictvímhttps://iskam-web.vse.cz/ do pořadníku JINDŘICHŮV HRADEC – Akademický rok 2016/2017. Žádost je možné podat i po 17.7.2016, ale pro tyto osoby již neplatí možnost výběru pokoje, ubytování přiděluje kancelář Centrálního ubytování.

Od žadatelů o ubytování na Švecově koleji v Jindřichově Hradci se nepožaduje úhrada rezervační ani ubytovací kauce.

Přihlášení do ISKAMu je možné pouze pomocí svého uživatelského jména a hesla přiděleného pro přístup do Integrovaného studijního informačního systému (InSIS). Postup podávání Žádostí je zveřejněn v Manuálu.

  • Žádosti budou uspokojovány na základě volné ubytovací kapacity kolejí v daném období, podle data a času podání do ISKAMu. Studijní výsledky a dojezdová vzdálenost se neberou v potaz.
  • Případné písemné přílohy k Žádosti je nutné doručit do kanceláře Centrálního ubytování VŠE SÚZ nejpozději do 7. 2016 včetně.
  • Informace o přiděleném bloku budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ v profilu žadatele nejpozději do 27.7.2016.
  • Informace o přiděleném bloku a pokoji budou zpřístupněny na adrese https://iskam-web.vse.cz/ do 26.8.2016, v kartě Rezervace.